Dominanta Logistic Center

Hiện nay, CT Dominanta-Service là một công ty dược phẩm hiện đại đang phát triển nhanh chóng tại thị trường Nga và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (các nước SNG).

dominata

Công ty liên tục phát triển sản phẩm và thương hiệu, bởi vì nhiệm vụ của chúng tôi là nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng cho sức khoẻ và sắc đẹp.

1996 – Thành lập Công ty

1998 – Công ty trở thành nhà cung cấp độc quyền Cao “Sao Vàng” trên lãnh thổ LB Nga

2000 – Đăng ký dưới dạng thuốc các thương hiệu Cao “Sao Vàng”, thuốc mỡ “Nayatoks”, “Lotosonik”

2005 – Mua lại phần lớn cổ phần nhà máy dược phẩm “Danapha” tại Việt Nam.

2013 – Mua nhà máy dược phẩm “VetProm” ở Bulgaria 2015 – Mua lại các thương hiệu chính của Công ty “Alen Mak Bulgaria” (“Achromin”, “Pomorin”, “Krya-Krya”)